Structuralist inspired research of folk religion in Serbia

  • Danijel Sinani Department of Ethnology and Anthropology Faculty of Philosophy University of Belgrade
Keywords:
structuralism, folk religion, Serbia, myth, rituel

Abstract

This paper discusses application of structuralist methodology to the research of folk region in Serbia. I discussed possible anticipations and the beginning of application of structural methodology; period of high popularity of rites of passage theories in our ethnology/anthropology, as well as most developed forms of analysis inspired by structuralism. On the example of two specifically chosen ‘case studies’ I show the ways in which structuralism in our science helped us to see problems from a completely new angle and fostered a creation of new and original conclusions. In the paper, I claim that the beginning of applications of the ideas and methods developed in structuralism, made a breaking point with the previous research of folk religion, and at its highest points, in some ways, made a basis for the understanding of folk religion as a holistic system.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bandić, D. 1980. Vampir u religijskim shvatanjima jugoslovenskih naroda. Kultura 50.

Bandić, D. 1981. Tabu kao element kulturnog vremena i prostora. Gradina 6-7.

Bandić, D. 1983. Koncept posmrtnog umiranja u religiji Srba. Etnološki pregled 19.

Bandić, D. 1991. O pojmu „narodna religija Srba“. Glasnik Etnografskog muzeja u Beogradu 54-55.

Bandić, D. 1997. Carstvo zemaljsko i carstvo nebesko. Beograd.

Kovačević, I. 1974. Strukturalna analiza mita. Sociološki pregled 2-3.

Kovačević, I. 1979. Razbijanje predmeta kao granica pojedinih faza svadbenog rituala. Simpozijum Seoski dani Sretena Vukosavljevića VII, Prijepolje.

Kovačević, I. 1981. Značenje kulta medveda. Glasnik Etnografskog muzeja u Beogradu 45.

Kovačević, I. 1983. Volovska bogomolja. Glasnik Etnografskog muzeja u Beogradu 47.

Kovačević, I. 1984. Novi rezultati semiološkog proučavanja dodolske povorke. Makedonski folklor 34, Skopje.

Kovačević, I. 1987. Socijalni sadržaj običaja o Lazarevoj suboti. Etnološke sveske I.

Kovačević, I. 2001. Semiologija mita i rituala I – Tradicija. Beograd.

Kovačević, I. 2006. Mit i umetnost. Beograd.

Kovačević, I. 2006. Van Genep po drugi put među Srbima. Etnoantropološki problemi, n.s. 1 ( 1).

Lič, E. 1982. Klod Levi-Stros. Beograd.

Malešević, M. 1982. Porodični rituali oko prve menstruacije. Promene u tradicionalnom porodičnom životu u Srbiji i Poljskoj, PI EI SANU 25, Beograd.

Prodanović, А. 2005. Prijem strukturalizma na primeru proučavanja obreda prelaza u etnologiji i antropologiji Srbije. GEI SANU 54, Beograd.

Prošić, M. 1978. Teorijsko-hipotetički okvir za proučavanje poklada kao obreda prelaza. Etnološke sveske I.

Prošić, M. 1982. Pogrebni ritual u svetlu obreda prelaza, na primeru Stonskog primorja.Etnološki pregled 18.

Van Gennep, A. 1909. Les rites de passage. Emile Nourry.

Vodopija, M. 1976. Maturiranje kao „Rite de passage“. Narodna umjetnost 13, Zagreb.

Zečević, S. 1973. Elementi naše mitologije u narodnim obredima uz igru. Zenica.

Zečević, S. 1963. Desna i leva strana u srpskom narodnom verovanju. Glasnik Etnografskog muzeja u Beogradu 26.

Žikić, B. 2002. Krštenje odraslih i dece u Srbiji u poslednjoj deceniji dvadesetog veka. In: Z. Divac (éd.), Običaji životnog ciklusa u gradskoj sredini, PI EI SANU 45, Beograd.
Published
2009-10-19
How to Cite
Sinani, Danijel. 2009. “Structuralist Inspired Research of Folk Religion in Serbia”. Issues in Ethnology and Anthropology 4 (2), 199-217. https://doi.org/https://doi.org/10.21301/eap.v4i2.11.

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>