God as a private matter: culture of memory and religious life in socialism

  • Lidija Radulović Department of Ethnology and Anthropology Faculty of Philosophy University of Belgrade
Keywords:
culture of memory, socialism, religion, religious experience, narratives

Abstract

The revitalization of religion in postsocialism is followed by the revitalization of individual narratives about religious life in socialism. On the one hand, the lived experience is connected to the contemporary revitalization of religion and the public discourse promoted by the Serbian Orthodox church on the repression it suffered during socialism, and on the other hand, interlocutors tell of their positive experiences which stand in contrast to official stories. The research presented in this paper is directed toward the conceptualization of individual narratives which actualize the memories of the faithful of the life during socialism. Special attention has been paid to those aspects of the past which interlocutors consider relevant for interpreting their own relationship with religion, meanings attributed to memories and ways in which they are connected and interpreted i the context of the present.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Badiou, Alain. 2010. „The idea of Comunism“. In The idea of Comunism, Costas Douzinas and Slavoj Žižek (eds.), 1-15. London-New York: Verso.
Branković, Tomislav. 2007. Savez komunista Jugoslavije i religija: sa osvrtom na zakonsku regulativu i praksu. Politikologija religije 2: 81-96.
Davie, Grace. 2005. Religija u suvremenoj Evropi: mutacija sjećanja. Zagreb: Golden marketing – Tehnička knjiga.
Đerić, Gordana (ur). 2009. Pamćenje i nostalgija. Beograd: IFDT - Filip Višnjić.
Kuljić, Todor. 2002. Sećanje na titoizam: između diktatora i otpora. Beograd: Čigoja.
Kuljić, Todor. 2006. Kultura sećanja: teorijska objašnjenja upotrebe prošlosti. Beograd: Čigoja štampa.
Mihailović, Srećko. 2010. „Priča o tranziciji ili naracija o našim beskrajnim manama“. U Kako građani Srbije vide tranziciju: istraživanje javnog mnjenja tranzicije, ur. Srećko Mihailović, 7-28. Beograd: Friedrich Ebert Stiftung.
Naumović, Slobodan. 1996. „Od ideje obnove do prakse upotrebe: ogled o odnosu politike i tradicije na primeru savremene Srbije“. U Od mita do folka. Biblioteka Liceum knj.2. 109-145. Kragujevac: Centar za naučna istraživanja Srpske akademije nauka i umetnosti i Univerziteta.
Radić, Radmila. 2002. Država i verske zajednice: 1945-1970, I. Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije.
Radić, Radmila. 2007. „Srpsko društvo u XX veku između dve vere: privatno i javno“. U Privatni život kod Srba u dvadesetom veku, ur. Milan Ristović, 635-686. Beograd: Clio.
Radulović, Lidija. 2012. Religija ovde i sada: revitalizacija religije u Srbiji. Beograd: Srpski genealoški centar – Odeljenje za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta, Etnološka biblioteka 58.
Spasić, Ivana. 2012. Jugoslavija kao mesto normalnog života: Sećanja običnih ljudi u Srbiji. Sociologija 54 (4): 577-594.
Velikonja, Mitja. 2009. „Povratak otpisanih. Emancipatorski potencijali jugosnostalgije“. U Zid je mrtav, živeli zidovi!Pad Berlinskog zida i raspad Jugoslavije, ur. Ivan Čolović, 366-397. Beograd: Biblioteka XX vek i knjižara Krug.
Velikonja, Mitja. 2010. Titostalgija. Beograd: Biblioteka XX vek.
Volčić, Zala. 2007. Yugo-nostalgia: Curtural memory and media in the former Yugoslavia. Critical Studies in Media Communication, 24 (1): 21-38.
Zrinščak, Siniša. 2001. Ima neka tajna veza: religioznost mladih kao indikator društvenih i religijskih promjena. Društvena istraživanja 10 (1-2), (51-52): 19-40.
Published
2014-02-25
How to Cite
Radulović, Lidija. 2014. “God As a Private Matter: Culture of Memory and Religious Life in Socialism”. Issues in Ethnology and Anthropology 9 (1), 35-48. https://doi.org/https://doi.org/10.21301/eap.v9i1.2.

Most read articles by the same author(s)