Filigree in Istria: From the "brotherhood and unity" to multiculturalism

  • Tamara Nikolić-Đerić Museo Etnografico dell' Istria Croatia
  • Ivona Orlić Museo Etnografico dell' Istria Croatia
Keywords:
Istria, filigree, multiculturalism, socialism, minorities

Abstract

The aim of the paper is a diachronic research of the Albanian minority engaged with filigree production and the relationships (of power) between minorities present today in Istria. The text is motivated by three factors. Firstly because of the prevailing bipolar relation between the Croatian majority and Italian (autochthon) minority this opens up spaces for research of the position of other minorities. Further, the inquiry for collaboration came from the community and finally by spacious and temporal determinants of the researched subject being Rovinj and Poreč, two cities where the authors lived and which are closely linked to the craft and the period in which the younger author spent her earliest childhood and the older remembers the school motto being: “to build up a comprehensive, free, creative and socialistic personality”. Starting from the idea of “brotherhood and equality” using ethnological methodologies we discover the ambivalent position of the filigree workers/Albanian minority through time and which we articulate through the prism of minority issues and today’s concept of multiculturalism and interculturalism in Istria.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Blagonić, Sandi 2011. Istrijani vs. Istrani: dihotomizacija nominalnih i virtualnih identiteta u procesu političke mobilizacije periferije, Problemi sjevernog Jadrana, str 111-137
Blagonić, Sandi 2012. Od Vlaha do Hrvata: austrijsko-mletačka politička dihotomija i etnodiferencijacijski procesi u Istri, Naklada Jewsenski i turk, Zagreb
Blagonić, Sandi. 2013. „ „ Kako se mora biti Hrvat“? Centripetalni i centrifugalni učinci resemantizacije kolektivnih identiteta.“ U Hrvatska svakodnevica. Etnografije vremena i prostora. Jasna Čapo i Valentina Gulin Zrnić, ur. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku, 197-220.
Cocco, Emilio 2007. Mimetismo di frontiera: Nazionalita e cittadinanza in Istria, Instituto di Sociologia Internazionale di Gorizia, Gorizia
Čoralić, Lovorka. 2011. „Od Ulcinja do Drača – albanski useljenici u Mlecima (14.-18. stoljeće)“ Zb. Odsjeka povij. znan. Zavoda povij. druš. znan. Hrvat. akad. znan. umjet., 29:39 -82.
Flegar, Kristina: Podrška Jakovčiću od županijske Zajednice Albanaca http://www.glasistre.hr/vijesti/pula_istra/podrska-jakovcicu-od-zupanijske-zajednice-albanaca-453194; objavljeno: 18.05.2014
Galić, Christian Bruno: Albanci za Flega i Miletića http://www.glasistre.hr/vijesti/pula_istra/albanci-za-flega-i-miletica-404199 Objavljeno: 02.05.2013 | 15:07
Grakalić, Dubravko. 2014. Kukuriku vlada zanemaruje probleme talijanske manjine, Glas Istre, 5. lipanj, 2014. broj 151. godina LXX str.: 7
Hall, Stuart. 2001. „Kome treba identitet?“. Reč, časopis za književne, kulturu i društvena pitanja.
Hemon, Aleksandar.2013 Il Libro delle mie vite. Einaudi
Lupis, Vinicije B. 2009. „Zlatarska biljeznica obitelji Kalogjera iz Blata na otoku Korculi“ Peristil 52:35-44
Mesić, Milan. 2013. „Pojam nacionalnih manjina i njihovo političko predstavljanje: slučaj Hrvatske“. Politička misao, 50/ 4:107-131
Miller, David. 2008. The comfort of things. Cambridge. Polity Press
Selan, Robi: Predizborna suradnja IDS-a i manjina u Poreču http://www.glasistre.hr/vijesti/pula_istra/predizborna-suradnja-ids-a-i-manjina-u-porecu-403077Objavljeno: 26.04.2013 | 16:47
Senjković, Reana. 2008. Izgubljeno u prijenosu: pop iskustvo soc kulture. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku
Šetić, Nevio 1993. O procesu nastanka suvremene hrvatske nasije u Istri – skica za buduća istraživanja Društvena istraživanja, Vol.2. No. 4-5 (6-7) str. 587-605,
Škvorc, Boris. 2010. „Multikulturalnost i multikulturalizam u postkolonijalnom „stanju stvari“: Dislocirani identitet, pričanje zajednice, književnost i druge Hrvatske.“ Časopis za Hrvatske studije vol:6, 69- 112 str.
Šuran, Fulvio 1993. Istrijanstvo kao slabiji (odnosno jači) identitet. Društvena istraživanja, Vol.2. No. 4-5 (6-7)str. 769-782.
Tatalović, Siniša. 2001. „Nacionalne manjine u RH“, Politička misao, Vol XXXVIII, br. 3, str. 95–105.
Ustav FNRJ. 1946. Arhiv Jugoslavije, Beograd.
Vojnić, Dragomir. 2013. „Ekonomija i politika tranzicije. Pola stoljeca povijesti reforme socijalizma i tranzicije 1962-2012.“ Rad HAZU. Razred za drus.znan. 50=516:153-186
Vojnović, Goran. 2013. Jugoslavija moja domovina. Faktura
Vuković, Rozita : Nismo protiv regija, ali Istra mora biti zasebna, Magazin subotnjeg Jutarnjeg lista, 11.01.2014., str.23
Zović-Svoboda, Zorka. 2012. „Ekstenzivni razvoja Jugoslavije i njezin opstanka (kritička stajališta Vladimira Bakarića)“ Politička misao, 49/3: 92-115
Živković, Ilija i drugi. 1995. Asimilacija i identitet, Školska knjiga, Zagreb
www.glasistre.hr/vijesti/kultura/ivona-orlic-politika-kroji-i-identitet-i-turizam-438219 , objavljeno 25.01. 2014
www.istra-istria.hr
www.uljppnm.vlada.hr
www.pokimica.com
Published
2014-12-08
How to Cite
Nikolić-Đerić, Tamara, and Ivona Orlić. 2014. “Filigree in Istria: From the "brotherhood and Unity" To Multiculturalism”. Issues in Ethnology and Anthropology 9 (4), 1045-62. https://doi.org/https://doi.org/10.21301/eap.v9i4.12.